Academica

‘Besteed 300 miljoen uit regeerakkoord aan fundamenteel onderzoek’

Heleen Blesgraaf
Leestijd: 1 minuut

Wetenschapsorganisatie NWO, De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) willen dat het kabinet zijn gereserveerde 300 miljoen euro inzet voor ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dit stellen zij in een gezamenlijke brief aan minister Plasterk.

Hiermee ondersteunen ze het voorstel van de Commissie-Chang, die februari dit jaar een vervolgcommentaar op haar eerdere rapport publiceerde. Daarin beveelt de commissie aan om de bedragen uit de kennis- en innovatieparagraaf van het regeerakkoord in te zetten voor ongebonden en zuiver wetenschappelijk onderzoek. Het NWO zou deze middelen kunnen verdelen.

Voor de besteding van de vrijgekomen miljoenen onderscheiden de organisaties drie invalshoeken. Ten eerste die van talent, wat neerkomt op het versterken van de Vernieuwingsimpuls. Hierbij worden persoongebonden subsidies toegekend aan onderzoekers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Vervolgens willen de organisaties forse investeringen in de onderzoeksinfrastructuur. Ze pleiten voor een structureel budget voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Ten slotte willen zij excellent onderzoek versterken via de ontwikkeling van dertig zogenaamde topeenheden. Deze moeten een aantrekkingskracht op talent uitoefenen, de Nederlandse concurrentiepositie versterken en een vermenigvuldigingseffect van geldbronnen stimuleren.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content