Belgische hersensonde zet licht aan in het brein

Reading time: 1 minute

Author:

Op de IEDM afgelopen week in Washington hebben Imec, de KU Leuven en hun geassocieerde Nerf-onderzoeksinstituut (Neuro-Electronics Research Flanders) een elektro-optische hersensonde aangekondigd vervaardigd in een cmos-compatibel proces. De probe kan gelijktijdig licht uitzenden en elektrische activiteit meten en is bedoeld voor optogenetisch hersenonderzoek. Hierbij worden proefdieren zodanig genetisch aangepast dat specifieke neurologische processen met licht aan- of uit te schakelen zijn.

De Belgische hersensonde bevat twaalf monolithisch geïntegreerde optroden, waarmee individuele neuronen gelijktijdig optisch gestimuleerd en elektrisch gemeten kunnen worden. Typische probes hebben slechts een beperkt aantal elektrische kanalen. Met de optogenetische techniek is daarnaast een specifiek proces te stimuleren, waardoor de bron van het signaal eenduidig geïdentificeerd kan worden. De sondes zijn bovendien volledige microsystemen, met ingebouwde mogelijkheden om meetgegevens te verwerken en te interpreteren.