AWT: ‘Minister moet onderzoek strakker regisseren’

Reading time: 2 minutes

Author:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet meer koers geven aan de ontwikkeling van het Nederlandse onderzoek. Dat schrijft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in een advies aan de minister. Op het moment zou het voor de verschillende instellingen niet duidelijk zijn wat er precies van hen wordt verwacht.

De AWT schrijft het advies naar aanleiding van de strategieplannen van KNAW, NWO en TNO die dit voorjaar verschenen. Volgens de raad is het niet duidelijk genoeg hoe deze plannen bijdragen aan de versterking van het onderzoeksstelsel, omdat de doelstellingen niet goed zijn gedefinieerd. ’Het ministerie van OCW heeft de taak om voor de lange termijn heldere kaders en ambities aan te geven met het onderzoeksbestel‘, zegt AWT-voorzitter Joop Sistermans. ’Omdat zo‘n toekomstbeeld ontbreekt lopen we tegen een aantal concrete vragen en onduidelijkheden op.‘

Eén van die onduidelijkheden heeft te maken met de vorming van instituten naast de KNAW, NWO en TNO. De AWT wil dat er een discussie komt over de wenselijkheid hiervan. De kans zou bestaan dat het wetenschappelijke onderzoek versnippert. Daarnaast is het volgens de AWT onduidelijk wie het voortouw moet nemen bij het tot stand brengen van ’focus en massa‘ binnen het onderzoek. De raad vindt dat het ministerie van OCW moet bepalen welke rol de verschillende kennisinstellingen hierin spelen.

Om deze onduidelijkheden op te kunnen lossen moet er volgens de AWT eerst een discussie komen hoe het Nederlandse onderzoek kan inspelen op de huidige trends. Ze denkt hierbij aan internationalisering, interdisciplinair onderzoek, de verschuiving naar onderzoek buiten academische instellingen en de ’digitale revolutie‘ in de wetenschap.