Kort nieuws

AWT maant kabinet R&D-uitgaven industrie in de gaten te houden

Paul van Gerven
Leestijd: 1 minuut

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) is er niet gerust op dat de industrie voldoende invulling geeft aan de rol die het huidige innovatiebeleid haar toedicht. In wat de raad noemt de ’stilzwijgende overeenkomst die onder het topsectorbeleid ligt‘ heeft het bedrijfsleven belastingverlagingen gekregen en mag het meer invloed uitoefenen op de besteding van publiek onderzoeksgeld, in ruil voor hogere private investeringen in onderzoek. Nu is het zaak om scherp in de gaten te houden of die R&D-uitgaven ook daadwerkelijk omhooggaan, schrijft de AWT aan minister Kamp van Economische Zaken. Het kabinet zou maatregelen achter de hand moeten houden om de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek en met name financiering van promotieplaatsen te garanderen.

Hoewel blij dat het kabinet ervoor heeft gekozen niet nogmaals het roer om te gooien in het innovatiebeleid, plaatst het adviesorgaan kritische kanttekeningen bij het topsectorbeleid. Zo wijst het op een gebrek aan visie op de rol die onderzoek speelt in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen – ook voor aansluiting op Europese programma‘s is dat zeer gewenst. En dat het kabinet opnieuw bezuinigt op R&D-stimulerende maatregelen noemt de AWT ’uiterst ongelukkig‘.

Uit een peiling van economensite Me Judice vorige maand blijkt dat zeven op de tien economen geen fiducie heeft in het topsectorbeleid. Minister Kamp verdedigt deze week de voortzetting van het innovatiebeleid in de Tweede Kamer.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content