Opinie

Auto-industrie op zoek naar standaard

Hans Sassenburg (hsassenburg@se-cure.ch) is zelfstandig adviseur en werkzaam bij het Software Engineering Institute Europe. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Leestijd: 2 minuten

De auto-industrie is een boeiend terrein. Bepaalde vroeger de mechanica het gedrag van een auto, tegenwoordig hebben de bits en de chips de overhand. Met name software neemt een steeds groter aandeel in de productiekosten van auto‘s. In mijn garage hebben monteurs plaatsgemaakt voor computergestuurde machines. Als eenvoudige mechanicus is het niet meer mogelijk de honderden sensoren en actuatoren en hun onderlinge verbindingen uit elkaar te houden. De aansturing van een auto door software wordt dus ook geverifieerd door software.

Deze ontwikkelingen zorgden voor andere aardverschuivingen. De grote autofabrikanten ontwikkelen zelf nauwelijks; ze besteden alles uit aan toeleveranciers. In Duitsland zien we als grootmachten Audi, BMW, DaimlerChrysler, Porsche en Volkswagen. Belangrijke toeleveranciers zijn Robert Bosch, Harman/Becker en Siemens. Ook deze bedrijven doen niet meer alles zelf en besteden op hun beurt werk uit. Hetzij naar lokale toeleveranciers, hetzij naar eigen ontwikkelsites in Oost-Europa of Azië. Conclusie: softwareomvang en –aandeel groeit, de marktstructuur wordt globaler en complexer. Wie is er graag eindverantwoordelijk om alle ontwikkelde hardware en software te integreren?

De grote Duitse autofabrikanten hebben zich enige jaren geleden verzameld in Herstellerinitiative Software (HIS, www.automotive-his.de). Binnen dit samenwerkingsverband identificeren zij gezamenlijke problemen en streven ze naar gezamenlijke oplossingen. Belangrijkste thema‘s zijn assessments en standaard software. Voor het eerste onderwerp is Automotive Spice ontwikkeld. Dit referentiemodel voor softwareontwikkelprocessen is vergelijkbaar met CMMI, met dit verschil dat het is afgeleid van ISO/IEC 12207 (gebaseerd op het oude Spice-model) en toegespitst op de automobielindustrie. Het is vorig jaar officieel vrijgegeven en wordt door autofabrikanten gebruikt om assessments uit te voeren bij hun toeleveranciers. Voor de laatsten is dit niet altijd even prettig. Enerzijds worden assessments uitgevoerd op klantenprojecten, wat leidt tot verstoringen. Anderzijds werken ze intern in het algemeen met CMMI als referentiemodel en Scampi als assessmentmethode. Vraag is dan of ze bestaande Scampi-resultaten kunnen gebruiken om Automotive Spice-profielen te genereren. Dat zou een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Vertegenwoordigers van HIS en het Software Engineering Institute onderzoeken momenteel of dit haalbaar is.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content