Audi maakt diesel van water

Reading time: 1 minute

Author:

Een proeffabriekje van Audi in Dresden heeft zijn eerste synthetische diesel geproduceerd. Grondstoffen voor de brandstof zijn water, waarvan waterstof wordt gemaakt, en koolstofdioxide, dat reageert met waterstof tot grotere koolstofverbindingen. Het koolstofdioxide is deels afkomstig van een biogasfaciliteit en wordt deels aan de lucht onttrokken. De energie-efficiëntie van het proces bedraagt ongeveer zeventig procent. Door de faciliteit aan te sluiten op zon- of windparken, is de e-diesel bijna volledig duurzaam te produceren.