Kort nieuws

ASML eindelijk aan de ASD

Nieke Roos
Leestijd: 2 minuten

Na jaren geen gehoor te hebben gekregen in Veldhoven is Verum er toch in geslaagd ASML te strikken als klant. De lithogigant heeft de afgelopen zes maanden proefgedraaid met de ASD-technologie en nu een licentieovereenkomst gesloten voor een jaar. ’In de evaluatieperiode zijn we tot de conclusie gekomen dat ASD voldeed aan onze pilotrequirements en verwachtingen en dat het een scala aan voordelen kan bieden voor onze organisatie‘, aldus Elmar Beuzenberg, hoofd software machine control & infrastructure bij ASML.

De Veldhovenaren hebben het voorbije halfjaar twee parallelle evaluatieprojecten gedraaid waarin ze de ASD:Suite hebben uitgeprobeerd en de bruikbaarheid van de technologie hebben bekeken in de ASML-omgeving. Het ene project focuste op de inzet van de suite als ondersteuning bij het ontwerp van een (conceptuele) componentgebaseerde softwarearchitectuur. Het andere richtte zich op de toepassing van het pakket op een complex besturingsvraagstuk. De Veldhovense conclusies: het gebruik van de ASD:Suite kan vroeg in het ontwikkelproces een hele klasse van gedragsproblemen elimineren, met als gevolg een toename in de productiviteit, en het maakt een meer gestructureerde en verifieerbare componentgebaseerde benadering van softwareontwerp mogelijk.

Met de deal maakt ASML een opmerkelijke ommezwaai. Verum probeert al geruime tijd voet aan de grond te krijgen in Veldhoven, maar verder dan een vruchteloze pilot jaren geleden is het nooit gekomen. Waar grootmachten als Ericsson, Fei en Philips reeds lang en breed op de ASD-trein zitten, leek de lithogigant niet bereid om de gok te wagen en zich te verbinden aan een partij die nog druk bezig is zijn plekje in de markt te veroveren. Blijkbaar is de ster van het Waalrese bedrijf en zijn technologie nu voldoende gerezen.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content