ASMI geeft meerderheidsbelang in ASM PT op (update)

Reading time: 1 minute

Author:

ASM International gaat 8 tot 12 procent van zijn belang in zijn back-enddivisie ASM Pacific Technology verkopen. De machinebouwer doet deze stap naar aanleiding van een onlangs afgeronde studie over de onderwaardering van het bedrijf. Beleggers waarderen het ASM PT-onderdeel hoger dan het concern als geheel, waarbij ASMI‘s front-endactiviteiten kennelijk als een blok aan het been worden gezien.

Volgens de studie uitgevoerd door Morgan Stanley en HSBC is er echter geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de onderwaardering. Na rijp beraad heeft ASMI daarna een gedeeltelijke verkoop verkozen boven volledige verkoop, splitsing van de aandelen of een fusie.

Hoeveel van zijn aandelen ASMI uiteindelijk van de hand zal doen, wordt bepaald door marktomstandigheden. Na de verkoop houdt het bedrijf uit Almere een belang in ASM PT over van 40 tot 44 procent. Afstoting van nog meer aandelen sluit het niet uit.

Beleggers hebben negatief gereageerd op het voorstel. De koers van het ASMI-aandeel daalde na de bekendmaking met 10 procent. De verkoop zal worden toegelicht op de algemene aandeelhoudersvergadering in mei.

Update: de transactie heeft inmiddels plaatsgevonden. ASMI heeft 422 miljoen euro opgehaald door 12 procent van zijn belang in ASM PT te verkopen. 65 procent van dat bedrag zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Met 40 procent blijft ASMI de grootste aandeelhouder in het back-endbedrijf.