Agile in de echte wereld – Starten met Scrum

Reading time: 2 minutes

Author:

Ronald Bos is lead designer bij Technolution in Gouda.

Scrum, de meest populaire Agile-implementatie, is intussen een algemeen bekend fenomeen. Maar hoe start je ermee in je eigen organisatie? Hierover gaat ‘Agile in de echte wereld – Starten met Scrum’, geschreven door Derk-Jan de Grood.

Eerst schetst De Grood de te verwachten fases bij de invoering van Scrum en de resulterende karakteristieken in je organisatie na een succesvolle implementatie. Dat zijn onder meer focus op waardecreatie, samen verantwoordelijkheid nemen en scheiding van het wat en het hoe. De auteur merkt hier terecht op dat de impact van deze karakteristieken vaak groter is dan op het eerste gezicht lijkt: ze brengen veel goeds, maar tegelijkertijd kunnen de verwachtingen verkeerd zijn en kan de transitie leiden tot onzekerheid onder medewerkers.

Het maken van de transitie naar Scrum is precies waar het boek bij wil helpen. Heel sterk vind ik de realistische insteek van De Grood. Hij begint met een schets van wat je zoal tegenkomt bij een dergelijk veranderproces: het is geen silver bullet, je kunt andermans implementatie niet zonder meer kopiëren en bij tegenslag is de verleiding groot om terug te vallen op het oude vertrouwde. En specifiek voor Scrum: het kan knelpunten in de organisatie inzichtelijk maken, zoals de kwaliteit van de specificaties, geschiktheid van medewerkers, maar ook de betrokkenheid van management.

Na dit meer algemene deel loopt De Grood een aantal praktische aspecten langs, zoals het samenstellen van een eerste scrumteam en het selecteren van een pilotproject voor een zo groot mogelijke kans op succes. Elk van deze onderwerpen werkt hij uit in beknopte hoofdstukken, rijkelijk voorzien van praktijkvoorbeelden. Dit geeft herkenning en zorgt ervoor dat het boek lekker wegleest.

Sommige thema’s herken ik duidelijk van een recent project. Goede refinements en focus op waardecreatie waren cruciaal voor het slagen daarvan. Dit bevestigt wat De Grood hierover schrijft. Een aantal onderwerpen kom ik minder tegen in het boek, bijvoorbeeld dat er essentiële stukken werk zijn die niet direct te vertalen zijn naar waarde voor de klant, zoals refactoring.

‘Agile in de echte wereld’ biedt niet alleen op een realistische en praktische manier handvatten bij de invoering van Scrum in de praktijk, maar weet bovendien de waarden en karakteristieken van de aanpak goed over te brengen. Hiermee is dit boek wat mij betreft verplicht leesvoer voor iedereen die voor het eerst te maken krijgt met Scrum en zich wil verdiepen in de organisatorische kanten ervan.