Aandacht voor het testplan


Warning: Undefined array key "bio" in /home/techwatch/domains/test.bits-chips.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcodebox2/src/Runner/QueryRunner.php(126) : eval()'d code on line 13

Author:

Reading time: 3 minutes

Een van de producten die een softwaretestproces oplevert, is het testplan. Volgens de International Software Testing Qualifications Board is dit een document dat de scope en activiteiten omschrijft van de tests binnen een softwareontwikkelproject. Deze definitie is niet onwaar, maar het verbaast me dat zij niets zegt over de teststrategie. Voor mij is dat namelijk een van de belangrijkste onderdelen van het testplan. De teststrategie definieert hoe we de kwaliteitsdoelstellingen van het project vertalen naar activiteiten die we moeten ondernemen om aan te tonen dat we die doelen hebben behaald. Anders gezegd: de business wil complete en goed werkende software die aansluit bij hun processen en wij testers informeren hen graag gedurende het project over de mate waarin dit het geval is.

Natuurlijk moeten we in grote projecten veel regelen, is er afstemming nodig tussen verschillende ketenpartners en moeten we nadenken over een heleboel technische aspecten. Het is echter de strategie die het verschil maakt. Een slimme strategie maakt het werk doelgerichter en de waarde die we toevoegen inzichtelijk. Door de strategie op te nemen in het testplan wordt dit een belangrijk document, dat de business uitlegt hoe we hun punten van zorg aanpakken.

Menig testplan komt echter niet verder dan een saai projectplan, dat de gebruikte template niet ontstijgt. In mijn dagelijkse werk krijg ik regelmatig testplannen onder ogen en regelmatig wind ik me daarbij redelijk op. Soms lijken ze alleen maar gemaakt om het team in te dekken en staan ze vol algemeenheden. Als ik ze als vakidioot al saai vind, hoe krijgen we dan ooit waardering voor ons werk. Om over commitment maar te zwijgen.

Een testplan legt natuurlijk uit welke testsoorten er worden uitgevoerd, maar te vaak zie ik definities die zo van internet lijken geplukt: ‘Functioneel testen is een kwaliteitsbewakingsproces.’ Niet onwaar, maar weinig informatief. Waarom niet uitleggen welke doelen je nastreeft met de functionele tests, of wat het betekent als ze succesvol zijn afgerond?

Uit een ander plan dat ik het afgelopen halfjaar tegenkwam: ‘De testmanager schrijft een vrijgaveadvies voor het testobject. Het advies geeft een overzicht van het geteste systeem met de versie, een verwijzing naar de uitgevoerde tests en de defecten.’ Heel mooi, maar dit heeft pas echt waarde als je ook uitlegt aan wie je het advies oplevert en definieert hoe je de acceptatie van het systeem hebt geregeld. Dat helpt om testen onderdeel te maken van het softwareontwikkelproces en draagt bij aan het werkelijke doel: softwareoplossingen in productie gebruiken. Te vaak zie ik plannen waarbij het lijkt alsof de testmanager zijn rapport over de muur gooit en dan denkt klaar te zijn.

Ook ontbreekt regelmatig een breakdown van het systeem en een duidelijke omschrijving welke stukken nu echt worden getest. Onlangs kreeg ik een plan onder ogen dat mooi uitlegde dat het doel van de test was dat ‘losse onderdelen correct werken, interfaces correct werken en de verschillende onderdelen zowel technisch als functioneel goed samenwerken’. Welke onderdelen en welke interfaces? Dat laat het plan helaas in het midden.

Algemeenheden zijn veilig en meestal inhoudelijk juist. Voegen ze echt waarde toe, helpen ze het belang van het testen over de bühne te brengen? Nauwelijks. Het levert dikke documenten op, die niemand leest en die testen juist een verkeerd imago geven: saai, geld verspillend en overbodig. Allerlei randvoorwaarden zijn evenmin bevorderend voor het beeld. Zinsneden als ‘We kunnen alleen testen als we dit en dat hebben’ en ‘Zonder zus en zo kunnen we onze planning niet halen’ wekken de indruk dat indekken belangrijker is dan het oorspronkelijke doel: uitleggen hoe het testen gaat bijdragen aan de complete en goed werkende software die de organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken.

Mijn advies: verleg het accent van indekken naar waarde leveren, spreek in voordelen en reduceer het aantal algemeenheden.