Kort nieuws

Aandacht techniek op basisscholen in de lift

Pieter Edelman
Leestijd: 1 minuut

De belangstelling van basisscholen voor het techniekprogramma van het Platform Bèta Techniek neem toe. De helft van de schooldirecteuren is ermee bekend en bijna 1200 scholen meldden zich aan. Een jaar geleden kende nog maar 38 procent van de directeuren het programma en klopten 850 scholen aan bij het programma.

Het project Verbreding Techniek Basisscholen (VTB) is in 2001 van start gegaan en werd in 2004 opgeschaald. Participerende scholen krijgen een bedrag van 12 duizend euro en ondersteuning om hun techniekonderwijs blijvend te verbeteren. Hierbij moeten ze deelnemen aan een regionaal netwerk. Het ministerie van OCW en het bedrijfsleven financieren het programma.

Volgens VTB gaat het de goede kant op met de belangstelling. Uit een onderzoek onder 413 directeuren kwam naar voren dat de helft van hen bekend was met de naam. 35 procent was op de hoogte van de activiteiten van het project.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content