Kort nieuws

‘900 miljoen voor kennisstimulering’ wisselend ontvangen

Paul van Gerven
Leestijd: 3 minuten

Het kabinet zegt 900 miljoen euro in te ruimen om de innovatiekracht van de Nederlandse economie te ondersteunen in de recessie. Een deel van de stimuleringsmaatregelen was al begroot. Maatschappelijke organisaties hebben wisselend gereageerd op de crisismaatregelen.

Niet meegenomen in het bedrag van 900 miljoen is een regeldrukvermindering voor het MKB, zo laat het ministerie van Economische Zaken weten in een apart persbericht. Met minder administratieve rompslomp zou het midden- en kleinbedrijf een miljard euro besparen. Het technologisch MKB kan bovendien rekenen op een verruiming van de WBSO-regeling ter waarde van 300 miljoen euro, verdeeld over twee jaar.

De voorstellen van Brainport, NWO, STW, TNO, de TU Eindhoven en VSNU om kenniswerkers tijdelijk elders te stationeren, hebben gehoor gevonden. In 2009 reserveert het kabinet daarvoor 110 miljoen euro, voor 2010 nog eens 170 miljoen. Per 1 april komt er bovendien een deeltijd-WW, die werknemers behoedt voor ontslag. Zij kunnen maximaal vijftien maanden een uitkering krijgen voor de helft van hun werktijd. De regeling vervangt het deeltijdontslag.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content