75 miljoen voor mkb, publiek-privaat onderzoek en instituten

Reading time: 1 minute

Author:

Het kabinet stelt in totaal 75 miljoen euro extra ter beschikbaar voor verschillende innovatiemechanismen. Het mkb krijgt er 18 miljoen bij door verruiming van de budgetten van de MIT-regeling en het Innovatiekrediet. De toeslag die kennisinstellingen ontvangen voor onderzoek dat zij met bedrijven uitvoeren, gaat omhoog van 0,25 naar 0,30 euro per geïnvesteerde private euro. Dezelfde instituten, waaronder TNO/ECN, hebben dit jaar 42 miljoen meer te besteden, maar uitdrukkelijk met de opdracht om innovatief ondernemerschap te ondersteunen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het topsectorenbeleid wordt aangepast, onder meer door het meer te richten op maatschappelijke thema’s als de energietransitie. Het ministerie van Economische Zaken gaat dat de komende maanden uitwerken.