72 miljoen voor Innovatiekrediet

Reading time: 1 minute

Author:

Het ministerie van Economische Zaken stopt dit jaar 72 miljoen euro in de Innovatiekrediet-pot voor 2010. MKB‘ers en starters die nieuwe diensten, producten of processen ontwikkelen, kunnen hierop een beroep doen om ontwikkelingskosten te financieren. Dit jaar is 16 miljoen euro gereserveerd voor klinische ontwikkelingsprojecten, zoals medische apparaten, medicijnen of diagnostische methoden. 32 miljoen is bestemd voor alle andere soorten technologische ontwikkeling. Nieuw is een zakje geld voor grotere bedrijven: zij kunnen beschikken over 24 miljoen voor duurzame initiatieven.

Ontwikkelingsprojecten vanaf 300 duizend euro komen in aanmerking voor een lening. MKB‘ers kunnen maximaal 35 procent van de projectkosten lenen, niet-MKB‘ers maximaal 25 procent. EZ geeft niet meer dan vijf miljoen per project uit. Het krediet is risicodragend maar kan worden kwijtgescholden als het project mislukt.