Kort nieuws

4TU verdeelt 22 miljoen over vijf duurzame-techprojecten

Paul van Gerven
Leestijd: 2 minuten

De 4TU-federatie heeft vijf onderzoeksprogramma’s in totaal 22 miljoen euro toegekend in het kader van het thema ‘High tech for a sustainable future’. Deze route binnen de Nationale Wetenschapsagenda is bedoeld om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke uitdagingen op lange termijn. In elk programma van vijf jaar nemen alle vier de tu’s deel, maar de aanstelling van nieuw vast wetenschappelijk personeel garandeert een zekere continuïteit.

De programma’s zijn:

  1. <a href="https://www.4tu.nl/nl/nieuws/plantenna-nl.pdf">Plantenna</a>, penvoerder TU Delft: ontwikkeling van een ‘internet of plants’ door netwerken aan te leggen van sensoren die in planten zijn geplaatst.
  2. <a href="https://www.4tu.nl/nl/nieuws/precision-medicine-nl.pdf">Precision Medicine</a>, UT: toepassing van deep learning op medische beeldvormingstechnieken, zodat meer medische informatie kan worden ontsloten.
  3. <a href="https://www.4tu.nl/nl/nieuws/soft-robotics-nl.pdf">Robots met soft touch</a>, UT en TU Delft: door biologie geïnspireerde ontwikkeling van robotarmen die zachtzinnig hun acties uitvoeren, zodat ze delicate taken kunnen uitvoeren en veiliger met mensen kunnen samenwerken
  4. <a href="https://www.4tu.nl/nl/nieuws/desire-nl.pdf">Desire</a>, UT: koppeling van <em>resilience engineering</em> aan economische en maatschappelijke kennis. Resilience engineering houdt zich bezig met de ontwikkeling van ‘weerbare’ systemen, die zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.
  5. <a href="https://www.4tu.nl/nl/nieuws/pride-and-prejudice-nl.pdf">Pride and prejudice</a>, TUE: evaluatie van interventies op het leefpatroon van mensen (lichaamsbeweging en voeding) met behulp van real-life monitoring via sensoren.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content