Kort nieuws

3TU vangt bot bij overheid

Leestijd: 1 minuut

De drie technische universiteiten krijgen vanaf 2011 jaarlijks 11 miljoen euro aan jaarlijkse ondersteuning van de minister voor hun federatievorming, 5 miljoen minder dan eerder was toegezegd en 54 miljoen minder dan waar ze om gevraagd hadden. Voor dit en volgend jaar zijn de bijdragen van respectievelijk 2 en 12 miljoen euro geschrapt uit de begroting van OCW. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van de instellingen. Tijdens het Kivi Niria-jaarcongres zei federatievoorzitter Amandus Lundqvist dat de overheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het nationale wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. Hij laakte ook het gebrek aan regie van de overheid bij de krachtenbundeling van de drie TU‘s.

De drie technische universiteiten vormden in 2007 een federatie om hun onderwijs en onderzoek te focussen. Dat leidde tot de oprichting van onderlinge netwerken rond bepaalde thema‘s, het afstellen van opleidingen op elkaar en het instellen van een enkel aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Afgelopen week openden de universiteiten hun teleconferencing-zalen om een college aan meerdere universiteiten tegelijk te kunnen geven.

De drie TU‘s zeggen de jaarlijkse injectie van 65 miljoen nodig te hebben voor het verder uitbouwen van de samenwerking. Het leeuwendeel, 40 miljoen, zou nodig zijn voor gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur. Voor het opzetten van een onderwijsgemeenschap en het ontplooien van nieuw onderzoek denken ze 15 miljoen nodig te hebben. Voor het intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven en voor valorisatie zou nog eens 10 miljoen vereist zijn. Hoe de 11 miljoen jaarlijkse subsidie nu verdeeld zal worden, is nog niet bekend.

This article is exclusively available to premium members of Bits&Chips. Already a premium member? Please log in. Not yet a premium member? Become one and enjoy all the benefits.

Login

Related content