15 miljoen voor wetenschap en techniek in basisonderwijs

Reading time: 1 minute

Author:

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs deelt aan alle zevenduizend Nederland basisscholen gemiddeld een dikke tweeduizend euro uit voor het verbeteren van het wetenschaps- en techniekonderwijs. Het geld wordt gebruikt voor het bijspijkeren van leerkrachten en andere manieren om techniek en wetenschap in het curriculum te integreren. Ook wordt een gedeelte van de pot van 15 miljoen euro gebruikt voor onderzoek naar het stimuleren van bètatalent aan basisscholen. De afgelopen jaren is al in meer dan een derde van de basisscholen gestart met de invoer van het programma.

De toezegging komt in het kader van het Masterplan 2011-2016 ’Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek‘ van het Platform Bèta Techniek en de Denktank Wetenschap en Techniek, die bestaat uit vertegenwoordigers uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en regionale politiek. Het masterplan is een uitwerking van een manifest dat een jaar geleden aan Dijksma werd aangeboden en was ondertekend door onder meer KNAW, LTO Nederland, MKB-Nederland, VNO-NCW, VSNU, de 3TU-federatie, de HBO-Raad en het Platform Bèta Techniek. Het masterplan beoogt het ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van onderzoek, redeneren en problemen oplossen bij basisschoolleerlingen.