11 miljoen voor incubator Brusselse technologiebedrijven

Author:

Reading time: 2 minutes

Het Brussels Gewest investeert 11 miljoen euro in de oprichting van een incubator voor technologiebedrijven. Het Icab (Indubatiecentrum Arsenaal Brussel) moet eind 2009 operationeel zijn en zal dan 2100 vierkante meter bureauruimte bieden. De focus van het initiatief ligt op ICT-bedrijven, maar ook andere bedrijven met een innoverend en technologisch karakter komen in aanmerking. Het Icab biedt start-ups logistieke, operationele en strategische diensten tegen voordelige tarieven. De logistieke diensten bestaan onder meer uit de uitgeruste modulaire bedrijfsruimten, gemeenschappelijke bureautica en ICT-infrastructuur, secretariaatsondersteuning en postbedeling.

Bij de operationele diensten gaat het vooral over advies inzake wetgeving, belastingen, verzekeringen en boekhouding. Icab-directeur Marnix Housen is hiervoor het eerste aanspreekpunt en verschaft de bedrijven eerstelijns advies: ’We kunnen de onderneming in contact brengen met publieke of private raadgevers over het betreffende onderwerp, waaronder specialisten van de Vrije Universiteit Brussel, de Technology Transfer Interface, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB), het Brussels Agentschap voor ondernemingen (BAO), de private aandeelhouders of externe consultants.‘

Tot de strategische diensten die Icab levert behoren onder meer advies over business development, ondernemingsplanning en intellectuele eigendom. ’Een onderneming kan een ’scan‘ laten doen van een aantal van haar strategische aspecten‘, legt Housen uit. ’Het gaat dan bijvoorbeeld over een productidee of technologische basis, de markt en industriële sector waarin de onderneming werkt, het businessmodel en organisatie, het implementatieplan, het team, het financieel plan en de risico‘s. Naargelang de gewenste expertise doen we daarvoor beroep op specifieke consultants.‘ Icab zal ook aandacht besteden aan netwerken en zal de start-ups actief promoten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor een bedrag van 9,5 miljoen euro geïnvesteerd in de integrale renovatie en uitrusting van de Icab-gebouwen. Het oprichterskapitaal van Icab bedraagt bovendien 1,851 miljoen euro: 500 duizend van de VUB, 500 duizend van GOMB, 500 duizend van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 351 duizend van privé-aandeelhouders: Brussels I3 Fund, Ethias Leven, Imec, KBC Bank en Palladium Belgium.